FBA物流海派和海卡怎么

 • FBA物流海派和海卡怎么选?

    FBA物流海派和海卡怎么选?  首先,海派和海卡的区别。1.FBA物流海派是FBA第一时间发货加快递。2.海卡是FBA首次发货加卡车发货。其中海派一般按重量收费,海卡按重量和体积(CBM...

  2023-03-31 15:00:29 1863
 • FBA物流海派和海卡怎么选?

    FBA物流海派和海卡怎么选?  首先,海派和海卡的区别。1.FBA物流海派是FBA第一时间发货加快递。2.海卡是FBA首次发货加卡车发货。其中海派一般按重量收费,海卡按重量和体积(CBM...

  2023-03-10 15:00:29 930
 • FBA物流海派和海卡怎么选?

    FBA物流海派和海卡怎么选?  首先,海派和海卡的区别在于,海派是按KG计费的,海卡是按CBM(平方数)计费的。价格方面,海卡比海派便宜。海卡一般针对体积大或者重量重的重货。海派比...

  2022-11-03 16:28:04 940